Search form

Lokas 22:8

8Kamhan minsogo si Hisos kan Pidro daw si Howan nga nagalaong nga komaro kamo naa kay mag-andam kamo ka pagkaen ta ka pista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index