Search form

Lokas 23:17

17Ani ini ya impanaba ni Pilato kay kada toig ka pagpamista na mga Yodayo ya batasan ni Pilato magapalogwa iza ka isang piniriso nga angay niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index