Search form

Lokas 23:23

23Kamhan mintoda gazed siran pagpaninggit nga ipalansang gazed iza ka kros! Kamhan indag-en si Pilato ka kanirang mga panaba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index