Search form

Lokas 23:27

27Kamhan mataed gazed ya mga tao nga namagsonod kan Hisos. Apil kaniran ya mga babazi nga nagahaza kay patazen di kaan si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index