Search form

Lokas 23:49

49Kamhan ya tanan mga higara ni Hisos daw ya mga babazi nga nangiba kan Hisos garing ka Galiliya nagapaantaw siran ka pagseleng kaini nga tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index