Search form

Lokas 24:28

28Pagkakamhan kaiza mindateng siran ka bariyo nga Imayas nga kanirang datnganan. Kamhan ambelag kontana si Hisos kaniran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index