Search form

Lokas 3:15

15Kamhan nangotana ya mga tao ka kanirang hena-hena nga si Howan daw iza si Kristo nga hari nga pinili na Diyos?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index