Search form

Lokas 4:12

12Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga azaw mazo pagsorazi ya Ginoo nga kamazong Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index