Search form

Lokas 4:17

17Intagan sab iza ka basahen nga insoyatan ni Isayas nga karaang propita na Diyos. Paghebad naiza ya linokot nga basahen inbasa naiza iton nga sinoyat nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index