Search form

Lokas 4:26

26kay impakaro hinoa iza na Diyos ka isang balo nga taga Siripat doro ka lain lopa nga Sidon dazaw tabangan iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index