Search form

Lokas 4:28

28Kamhan nazehet gazed siran pagdazaw kan Hisos kay minpanaba iza nga inkaloy-an na Diyos ya mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index