Search form

Lokas 4:33

33Na, ka dizan pen si Hisos ka singbahan may tao nga inboang na maonga nga minsinggit kanangiza nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index