Search form

Lokas 5:7

7Agon minhawag siran ka mga iba dizan ka lain baloto dazaw antabang. Pagdateng niran inpono gazed niran ya dowang baloto agon hapit di siran malened.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index