Search form

Lokas 6:24

24Kamhan kamo nga wili ya kamazong hena-hena ka kamazong kowarta, magalised kamo kay-an kay koman ka lamang ya kamazong kasaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index