Search form

Lokas 6:26

26Kamo nga mga insaza na mga tao magalised kamo kay-an kay bisan ya mga karaang propita nga bakaken, insaza gihapon siran na mga kaapoan na mga minsaza kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index