Search form

Lokas 6:27

27Manalinga kamo kanao nga azaken mazo ya kamazong mga kaaway. Dizan ka mga nagakontara kamazo hinangen mazo ya madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index