Search form

Lokas 6:28

28Kon andaetdaet ya tao kamazo pagpanaba magsambag kamo ka madazaw. Kon ambetangbetang ya tao kamazo magtabang kamo kanangiza ka pag-ampo ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index