Search form

Lokas 6:29

29Kon ansampalo ya tao ka pikas nga pisngi mo ihatag mo hinoon ya isang pikas nga pisngi mo. Bisan kawsahan ko kamhan ya ipabazad ani ya kanmong bado idogang pen ya paghatag ka habel mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index