Search form

Lokas 6:37

37Diri kamo maghokom ka iba nga tao. Kamhan diri kamo hokman na Diyos. Diri kamo maghena-hena ka iba nga tao nga silotan iza na Diyos. Kamhan diri kamo silotan na Diyos. Magpasaylo kamo ka sazep na tao kamazo. Kamhan pasaylohon kamo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index