Search form

Lokas 7:26

26Daw minkaro kamo dazaw anseleng kamo ka propita na Diyos? Matood iton. Kamhan si Howan labaw pen iza ka mga iba nga propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index