Search form

Lokas 7:32

32singed siran ka mga bata nga nagadegza dizan ka pawa. Kamhan ya isang tipon nagamahay ka isang tipon nga nagalaong nga nagahoyop kami ka bonabon piro wara kamo magsazaw. Nagabaya-baya isab kami paglingaw piro wara kamo maghaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index