Search form

Lokas 7:35

35Piro nagalaong hao kamazo nga ya mga nakaangay ka sindo na Diyos siran kay mahagdam nga matadeng ya kanaming batasan ni Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index