Search form

Lokas 7:40

40Kamhan minlaong si Hisos ka Parasiyo nga Simon, may ilaong ta kanmo. Minsambag si Simon nga Nong, long-an mo hao kon ono iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index