Search form

Lokas 7:41

41Kamhan minpamolinged si Hisos nga nagalaong nga may dowang ka tao nga min-otang dizan ka magpaotangay. Ya isa nakaotang ka kinintos pisos. Ya isa nakaotang ka singkwinta pisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index