Search form

Lokas 7:45

45Wara ko magpangamosta kanao singed ka babazi kay sokad ka pagdateng naiza impakita naiza ya toong pagtahod kanao pag-arek naiza ka kanaong paa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index