Search form

Lokas 7:47

47Sabten mo ini nga dakola ya pag-azak na babazi kanao kay nawara ya toong mga sala bisan mataed ya sala. Piro ya tao nga magalaong ka toong hena-hena nga geramay ka ya toong sala geramay ka sab ya pag-azak naiza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index