Search form

Lokas 7:5

5kay nakaangay iza ka mga Yodayo kay izang dini kaini dakola ya pagtabang naiza kanami paghinang ka kanaming singbahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index