Search form

Lokas 8:17

17Singed iton ka ipasabot nao kamazo ya kanaong mga pamolinged. Impakahagdam sab nao kamazo ya mga tinago na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index