Search form

Lokas 8:26

26Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg ka bagzo minsangpet di siran ka lopa nga Girgasa dipi ka danaw daw lopa nga Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index