Search form

Lokas 8:3

3May isa pen nga babazi si Zohana nga asawa ni Koza nga sinarigan ni Hirodis nga hari. Dizan isab si Sosana daw ya mga mataed pen nga babazi nga mintabang kanin Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index