Search form

Lokas 8:51

51Pagdateng niran ka lagkaw diri ni Hisos ya mga tao paselden. Impaseled lamang si Pidro daw si Howan daw si Santiago daw ya ginikanan na bata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index