Search form

Lokas 9:13

13Minsambag si Hisos nga magpakaen hinoa kamo kaniran. Minsambag siran nga lima komang bolos ya pan kamhan dowa komang bolos ya isda. Daw paliten nami ya makaen para kaiton nga mga mataed nga tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index