Search form

Lokas 9:17

17Pagkakamhan niran pagkaen nangabosog sirang tanan. Pagpakahipid niran ka salin nga tinipak nangapono pen ya napolo may dowang ka alat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index