Search form

Lokas 9:19

19Minsambag siran nga may nagalaong nga mated sa koni niran iko koni si Howan nga Magbenzagay. May nagalaong nga iko sab koni iton si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May iba pen nagalaong nga iko sab koni ya isa pen nga karaang propita nga nabanhaw di.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index