Search form

Lokas 9:21

21Kamhan minsogo si Hisos kaniran nagalaong nga dizan ka bisan sin-o nga tao diri kamo magpanan-og kon sin-o sa hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index