Search form

Lokas 9:47

47Kamhan mahagdam si Hisos kon ono ya kanirang hena-hena. Kamhan impakarini naiza ya isang bata ka toong sain.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index