Search form

Markos 1:1

1Wani ya pagkasogod na madazaw nga balita mahitenged kan Hiso Kristo nga Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index