Search form

Markos 1:29

29Na, kamhan di ya pagsingba nin Hisos agon minkaro siran ka lagkaw ni Simon daw si Andris. Iba gihapon si Santiago daw si Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index