Search form

Markos 1:30

30Pagdateng niran ka lagkaw may bozag nga ogangan ni Simon nga nagabentag kay imbangkag gazed iza. Pagpakahagdam niran kan Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index