Search form

Markos 1:32

32Pagkadelem kaiza impaarani kan Hisos ya bisan sin-o nga may mga masakit ka lawas daw ya mga tao nga inboang na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index