Search form

Markos 1:38

38Minsambag si Hisos nga ampanaw di kita mazo ngaro ka mga laing dapit kay anwali pen hao doro kay ani ya tood nao dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index