Search form

Markos 10:16

16Kamhan inpanhakep ni Hisos ya mga maimpis. Inpandampa ya kanirang olo kay dazaw panaranginan ka madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index