Search form

Markos 10:20

20Minsambag ya tao nga Maistro, sokad ka batan-en pen hao nagatoman hao kaiton nga tanan mga sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index