Search form

Markos 10:24

24Nabereng gazed ya mga sinarigan ka inlaong ni Hisos piro indogangan ni Hisos paglaong nga diri kon masazon ya pagsakop na tao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index