Search form

Markos 10:27

27Kamhan minseleng si Hisos kaniran daw minsambag nga kon ya tao ka lamang diri makahimo piro ya Ginoo makahimo iza ka tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index