Search form

Markos 10:44

44Kon naazak ya isa nga iza ya may katenged nga ataas kinahanglan anpangalagad iza kamazong tanan singed ka pagpangalagad na oripen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index