Search form

Markos 11:14

14Kamhan minlaong si Hisos ka tanem nga sokad koman diri ko makapamonga bisan kon-o nga aldaw. Na, nabatian na toong mga sinarigan ya laong ni Hisos ka tanem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index