Search form

Markos 11:24

24Panabaan ta kamo nga kon heget ya pagtoo mazo ka Diyos madawat mazo ya bisan ono nga kamazong pangazoon dizan kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index