Search form

Markos 11:3

3Kon may mangotana kamazo nga kay ono sa mazo inbadbadan ya kabayo magsambag kamo nga inkinahanglan ini na kanaming oloolo. Kamhan ioli ka pagdali.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index