Search form

Markos 11:32

32Piro kon ansambag kita nga garing ka tao ya katenged ni Howan pamookon kita na mga tao kay mintoo gazed siran nga si Howan ya matood nga propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index